Απο τη στιγμή της εγγραφής του,ο μαθητής και ο γονέας γνωρίζουν το χρονοδιάγραμμα του φροντιστηρίου για την τρέχουσα σχολική χρονιά, ώστε να είναι σε θέση να προγραμματίσουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες και υποχρεώσεις  τους.

Ανάλογα με τη χρονική περίοδο θα έχουμε αναρτημένο το πρόγραμμα του εκάστοτε κύκλου διαγωνισμάτων.