Μοντέρνοι χώροι που σέβονται την αισθητική και τις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών.

Στο Αριθμώ  ο κάθε μαθητής  και η κάθε μαθήτρια είναι για μας μοναδικοί αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και κομμάτι μιας δυναμικής και στενά συνδεδεμένης εκπαιδευτικής οικογένειας.

Είναι το επίκεντρο των πρωτοβουλιών μας.

   Εμπειρία και Εξειδίκευση

Στο Αριθμώ,γνωρίζουμε καλά το πόσο σημαντική είναι η επιλογή φροντιστηρίου σήμερα ,στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και έχουμε σχεδιάσει μια ευέλικτη μέθοδο προετοιμασίας και μελέτης, με στόχο τη σωστή εκπαίδευση και την επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Σύστημα - Γνώση  -Επιτυχία

Λειτουργούμε βάσει ενός μοντέρνου και αποτελεσματικού συστήματος, που βασίζεται στην άμεση, ουσιαστική και αμφίδρομη επαφή καθηγητή–μαθητή. Όλοι οι καθηγητές μας είναι άνθρωποι με πολυετή διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία.

 Τραπέζι  μαθήματος αντί  θρανίου

 Τα μαθήματα γίνονται σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες των 4 μαθητών, με τον καθηγητή να κάθεται ανάμεσα στους μαθητές, σε ένα τραπέζι εργασίας και όχι μια ‘ψυχρή’ αίθουσα διδασκαλίας. Αυτό εξασφαλίζει την απόλυτη προσοχή του καθηγητή στον κάθε μαθητή ξεχωριστά και την αμεσότερη επαφή μεταξύ των μελών της ομάδας και του καθηγητή.

Προετοιμασία με συνέπεια και συνέχεια

Τα συστήματα μελέτης μας, υποστηρίζονται από βιβλία που έχουν γραφτεί από έμπειρους φροντιστές και είναι σχεδιασμένα να καλύπτουν πλήρως όλες τις αναγκές του μαθητή και τις εκάστοτε απαιτήσεις του συστήματος εισαγωγής στις Ανώτατες και Ανώτερες σχολές. Εξασφαλίζουν την ουσιαστική κατανόηση της διδασκόμενης ύλης ,ελαχιστοποιούν τα κενά του υποψηφίου και τον βοηθούν να πατήσει γερά στα πόδια του σίγουρος για τις γνώσεις του και την επιτυχία του. Επιπλέον, με καλοσχεδιασμένους κύκλους γραπτών εξετάσεων  οι μαθητές του Αριθμώ εξασκούνται σε ‘πραγματικές’ συνθήκες εξετάσεων.

Σεβασμός στο μαθητή  και την οικογένειά του

Η σύγχρονη αντιμετώπισή μας λειτουργεί αποτελεσματικά και στην ψυχολογία του μαθητή αποφεύγοντας κάθε είδους υπερβολή που θα μπορούσε να τον αγχώσει,να τον αποπροσανατολίσει και να τον οδηγήσει σε λάθος κατεύθυνση. 
Θεωρούμε τους γονείς απαραίτητους συνεργάτες σε αυτή την κοινή μας προσπάθεια. Η συχνή επικοινωνία,η ουσιαστική ενημέρωση, η αμοιβαία και ειλικρινής συνεργασία μαζί σας  αποτελεί βασικό πυλώνα για την τελική επιτυχία του μαθητή.
 

Έλεγχος προόδου

Για τον κάθε μαθητή υπάρχει καρτέλα παρακολούθησης προόδου η οποία περιέχει την αναλυτική βαθμολογία του στις γραπτές μας εξετάσεις ,καθώς και τις μηνιαίες αναφορές (πρόοδος-αδυναμίες-αντιμετώπιση μαθησιακών η ψυχολογικών εμπλοκών) που συντάσσονται σε κάθε μάθημα ξεχωριστά από τους διδάσκοντες καθηγητές του. Με αυτό τον τρόπο ο γονέας μπορεί να έχει ανα πάσα στιγμή άμεση πληροφόρηση για την πορεία του παιδιού του  πέρα απο τις δύο προκαθορισμένες ενημερώσεις και το φροντιστήριο να μπορεί να επεμβαίνει έγκαιρα για την επίλυση κάθε προβλήματος που προκύπτει.