• Τέσσερις κύκλοι προκαθορισμένων διαγωνισμάτων εκτός διδακτικών ωρών .

• Οι διδακτικές ώρες είναι 60 λεπτά και όχι 45 λεπτά.

• Τακτική επικοινωνία για την πρόοδο του μαθητή.

• Ημερήσια ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας  του μαθητή.

• Τακτικά διαγνωστικά τέστ σε περιορισμένο τμήμα της ύλης.