Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ  ΚΑΙ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ