Τα  βιβλία  μας

• Τo συστήμα προετοιμασίας του Αριθμώ,υποστηρίζεται από βιβλία που έχουν γραφτεί από τους έμπειρους φροντιστές-καθηγητές μας και είναι σχεδιασμένα

να καλύπτουν πλήρως όλες τις ανάγκες του μαθητή και τις απαιτήσεις του εκάστοτε συστήματος εισαγωγής στις Ανώτατες και Ανώτερες σχολές.

•Εξασφαλίζουν την ουσιαστική κατανόηση της διδασκόμενης ύλης, ελαχιστοποιούν τα κενά του υποψηφίου και τον βοηθούν να πατήσει γερά στα πόδια του σίγουρος για τις γνώσεις  και την επιτυχία του.

•Ανανεώνονται κάθε χρόνο ώστε να περιλαμβάνουν τις αλλαγές που

ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας.

•Εναρμονίζονται πλήρως με την λογική των θεμάτων των εξετάσεων

αποφεύγοντας κάθε είδους υπερβολή. 

• Αποτελούν σημαντικό παράγοντα υποβοήθησης στην μαθησιακή διαδικασία

συμπληρώνοντας τα σχολικά συγγράμματα.